• Drvena ulazna vrata
    - 2UVKD 30 - SEREC (krilo s dovratnikom)
  • Drveno ulazno unutarnje vratno krilo s dovratnikom
    - 2UVKD 32 - SEREC
  • Drveno ulazno unutarnje vratno krilo
    - 2UVKD 36 - SEREC (samo krilo)
  • Drvena ulazna unutarnja vrata
    - 2UVKD 36 - SEREC (krilo s dovratnikom)
  • Drvena ulazna unutarnja vrata
    - 2UVKD 38 - SEREC (krilo s dovratnikom)
  • Drveno ulazno unutarnje vratno krilo
    - 2UVKD 42 - SEREC (samo krilo)